Privacy

Starlight

Musical Productions

Vereniging zonder Winstoogmerk

Nr. 0811.587.617

RPR Gent - Afdeling Oostende

 

ZETEL

Lambertus Coolsstraat 18

8433   Middelkerke

Bijhouden persoonlijke gegevens

Beste musicalvrienden,


Op 25 mei 2018 werden de nieuwe Europese privacyregels van kracht. Ook een kleine vzw als Starlight Musical Productions moet deze regels respecteren.

 

Wij houden persoonlijke gegevens over jou bij, namelijk die gegevens die je invulde op het inschrijvingsformulier voor deelname aan de audities van één van onze musicals.

Die gegevens worden op één plaats in een bestand bijgehouden door één lid van het bestuur. Wij houden bij:


Naam – voornaam – geslacht – geboortedatum – e-mailadres – GSM- en/of telefoonnummer – adres


Voor de minderjarigen onder jullie komen daar nog volgende gegevens van één of beide ouders bij omdat wij ouders steeds op de hoogte stellen over het reilen en zeilen van hun oogappel binnen de vereniging:


Naam – voornaam – e-mailadres – GSM- en/of telefoonnummer

 

Jouw gegevens worden door onze vereniging enkel bijgehouden met de bedoeling jullie op ieder moment te kunnen contacteren met nieuws, gegevens, info rond onze op stapel staande musicalproductie en alles wat er komt bij kijken.


De communicatie verloopt meestal via e-mail en/of in de gesloten groep “Cast & Co” op Facebook. Omdat we op ‘verplaatsing’ (bijvoorbeeld in een repetitielokaal of in Centrum De Branding) zelden of nooit over wifi beschikken, kan het nodig zijn contact met jou te nemen via telefoon/GSM. Voor bepaalde praktische gevallen (transport, carpoolen, ...) hebben we je adres nodig.


Je persoonlijke gegevens worden nooit aan vreemden meegedeeld voor welke reden dan ook behalve in 1 geval: wij verzekeren iedereen die bij een productie betrokken is en daarvoor moeten we je identiteit doorspelen aan OpenDoek, de overkoepelende organisatie voor amateurtoneel:


Naam – voornaam – geboortedatum – e-mailadres – GSM en/of telefoonnummer – adres 


OpenDoek stuurt je dan je ‘lidkaart’ en eventueel informatie met betrekking tot amateurtoneel op.


Na onze productie (= na de terugkomdag waarbij we de DVD van de voorbije musical uitdelen) worden die gegevens nog enkel gebruikt om jullie op de hoogte te brengen van de nakende nieuwe audities.

 

Wij denken dat jullie kunnen contacteren, jullie kunnen bereiken, absoluut noodzakelijk is om onze activiteiten als musicalvereniging te kunnen uitvoeren.

 

Volgens de nieuwe regels moet je ons echter expliciet de toestemming geven om je gegevens bij te houden. Daarom moet iedereen die het inschrijvingsformulier voor audities invult, instemmen met het bijhouden van zijn/haar gegevens door het betreffende vakje op het formulier aan te vinken! Wie niet akkoord is, kan dus om evidente redenen niet deelnemen aan de audities.


Indien je na afloop van de lopende productie niet meer wenst op de hoogte gesteld te worden van nieuwe nakende audities kun je ons per e-mail gericht aan webmaster@starlight-musical.be vragen je gegevens uit de lijst te schrappen. En dat zullen we dan ook prompt doen!LET WEL: Voor de minderjarigen: bovenstaande tekst is automatisch van toepassing op zowel het castlid als op de ouder(s) die gegevens op het auditieformulier geplaatst heeft/hebben!